آموزکده

سامانه مدیریت آموزشگاه

دانستن موضوع

سامانه مدیریت آموزشگاه آموزکده، سامانه ای جامع، قدرتمند، کاربردی و دقیق برای مدیریت هر آموزشگاه با هر زمینه فعالیت


آیا مدیر آموزشگاه هستید؟

subscriptions

+1,00 دوره

طیف گسترده ای از مهارت ها را کاوش کنید.

verified_user

تبلیغات هدفمند

به راحتی دیده شوید.

update

منابع ارزشمند

دسترسی به صدها مقاله آموزشی رایگان.

جدیدترین دوره ها

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه نهم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) دوره آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آموز...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه هشتم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آموزشی د...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه چهارم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) دوره آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آمو...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

دوره
متد جهانی ریاضیات آسان طرح نخبگان "گروه هفتم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) برندجهانی ریاضیات آسان (طرح نخبگان) گروه سنی پنجم تا کنکور در این دوره کامل...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

course

جزئیات

star star star star star_border
35 ساعت
دوره
مدیریت کسب و کار

مدرس میلاد صمیمی نعمتی

مرکز آموزش مجازی سازمان جوانان هلال احمر(کارگروه اقتصادی) (فارس-شيراز)

check

000

play_circle_outline

35 ساعت

access_time

60 دقیقه

0 تومان

course

جزئیات

star star star star star_border
35 ساعت
دوره
آموزش سئو سایت

مدرس اسماعیل ایلانی

آموزشگاه یوتاب (فارس-شيراز)

check

play_circle_outline

35 ساعت

access_time

60 دقیقه

1,000 تومان

course

جزئیات

star star star star star_border
100 ساعت
دوره
جلسات هفتگی کارگروه اقتصادی

مدرس میلاد صمیمی نعمتی

مرکز آموزش مجازی سازمان جوانان هلال احمر(کارگروه اقتصادی) (فارس-شيراز)

check

جلسات هفتگی کارگروه اقتصادی

play_circle_outline

100 ساعت

access_time

120 دقیقه

0 تومان

course

جزئیات

star star star star star_border
35 ساعت
دوره
مدیریت کسب و کار

مدرس میلاد صمیمی نعمتی

مرکز آموزش مجازی سازمان جوانان هلال احمر(کارگروه اقتصادی) (فارس-شيراز)

check

000

play_circle_outline

35 ساعت

access_time

60 دقیقه

0 تومان

course

جزئیات

star star star star star_border
35 ساعت
دوره
آموزش سئو سایت

مدرس اسماعیل ایلانی

آموزشگاه یوتاب (فارس-شيراز)

check

play_circle_outline

35 ساعت

access_time

60 دقیقه

1,000 تومان

course

جزئیات

star star star star star_border
100 ساعت
دوره
جلسات هفتگی کارگروه اقتصادی

مدرس میلاد صمیمی نعمتی

مرکز آموزش مجازی سازمان جوانان هلال احمر(کارگروه اقتصادی) (فارس-شيراز)

check

جلسات هفتگی کارگروه اقتصادی

play_circle_outline

100 ساعت

access_time

120 دقیقه

0 تومان

هنوز دوره ای با این موضوع ثبت نشده است

هنوز دوره ای با این موضوع ثبت نشده است

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه نهم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) دوره آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آموز...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه هشتم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آموزشی د...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه چهارم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) دوره آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آمو...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

دوره
متد جهانی ریاضیات آسان طرح نخبگان "گروه هفتم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) برندجهانی ریاضیات آسان (طرح نخبگان) گروه سنی پنجم تا کنکور در این دوره کامل...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

دوره های تخفیف خورده

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه نهم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) دوره آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آموز...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه هشتم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آموزشی د...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

course

جزئیات

تخفیف
star star star star star_border
22 ساعت
دوره
متد جهانی ریاضیات آسان " گروه چهارم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) دوره آموزشی متد جهانی ریاضیات آسان : ویژه نخبگان مدارس نواحی شیراز موارد آمو...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

دوره
متد جهانی ریاضیات آسان طرح نخبگان "گروه هفتم"

مدرس محسن اسکندری

باشگاه مهارت آموزی اسکندری (فارس-شيراز)

check

⛔توجه :( دانش آموزان ناحیه 3 مبلغ 200000 تومان می پردازند و تخفیف مابقی شهریه از طرف دفتر مرکزی جداگانه لحاظ می شود.) برندجهانی ریاضیات آسان (طرح نخبگان) گروه سنی پنجم تا کنکور در این دوره کامل...

play_circle_outline

22 ساعت

access_time

60 دقیقه

400,000 تومان 300,000 تومان

آموزشگاه های جدید